فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران

اهمیت موضوع:
, فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...#نوروز می رسد و جوشش و امید مردم برای تغییرات بار دیگر بروز میکند . رژیم هر روز با ترفند های مختلف سعی می کند مردم گرفتار در #ایران از تمرکز بر روی بی لیاقتی و فساد های گسترده خود منحرف کند . رژیم می داند که تنها دشمن واقعی او مردمِ جان به لب رسیده ایران است….
#تفسیر #ایران_را_پس_میگیریم خبرگزاری یونیکا
[email protected]
Telegram:@Unikador News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://incompetech.com/

نظرات