فعال مدنی مخالف دولت عراق در بصره تیرباران شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

جنت مهدی در یک سازمان مدنی که به معترضان دولت عراق خدمات پزشکی ارائه می‌کرد فعالیت داشت. …

Loading...
نظرات