فوت جوان ۲۷ ساله مبتلا به کرونا که بعد از فوت داخل تابوت قرار دادن و داخل کفنش هم آهک ریختن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

🔺 جمعه ۹ اسفند ۹۸ مزار بهشت سکینه #کرج

▫️فوت جوان ۲۷ ساله مبتلا به #کرونا که بعد از فوت داخل تابوت قرار دادن و داخل کفنش هم آهک ریختن حتی جرات نکردن جنازه رو غسل و شست و شو بدن با کفن بسته بدون حضور اقوام خاکسپاری شد بعد هم با آهک روی قبرش رو پوشاندن تا ویروس پخش نشه

Loading...
نظرات