فوری! حمله جانانه‌ای مردم دلیر لردگان به مزدوران خامنه‌ای

اهمیت موضوع:
, فوری!  حمله جانانه‌ای مردم دلیر لردگان به مزدوران خامنه‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری!  حمله جانانه‌ای مردم دلیر لردگان به مزدوران خامنه‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری!  حمله جانانه‌ای مردم دلیر لردگان به مزدوران خامنه‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری!  حمله جانانه‌ای مردم دلیر لردگان به مزدوران خامنه‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری!  حمله جانانه‌ای مردم دلیر لردگان به مزدوران خامنه‌ای, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
Loading...

🔴 فوری! حمله جانانه‌ای مردم دلیر #لردگان به مزدوران خامنه‌ای

مردم لردگان ھدف سرکوب ماموران خامنەای قرار گرفتەاند. بختیاری و لرھای شرافتمند لازمست اعتراض را شروع کنند و نظارەگر سرکوب مردمی نباشند کە توسط مامور نظام بە آنھا ویروس ایدز تزریق شدە!

نظرات