فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب

اهمیت موضوع:
, فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

🔴فوری: هم‌اینک ضرب و شتم کارگران معترض شرکت #آذرآب توسط پلیس و نیروهای سرکوب
باتوم به جای دستمزد
(یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸)

نظرات