فوری پمپئو: کمک به نفتکش ایران تبعات دارد/ شمخانی: امریکا منتظر جنـ گ های نیا بتی باشد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری پمپئو: کمک به نفتکش ایران تبعات دارد/ شمخانی: امریکا منتظر جنـ گ های نیا بتی باشد

نظرات