فیلمی از حضور زنان لبنان در تظاهرات مردم لبنان علیه نابسامانی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...

🔴فیلمی از حضور زنان لبنان در تظاهرات مردم لبنان علیه نابسامانی سیاسی،اقتصادی،اجتماعی ناشی از دخالت رژيم ایران و تروریست های حزب الله در این کشور‌.
جمعه ۲۶ مهر ۹۸

نظرات