فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار

اهمیت موضوع:
, فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🎥🔥فیلمی از قیام مردم عراق در استان ذیقار:‌دوشنبه ۱۱ آذر۹۸
🔥قیام کنندگان با سلاحهای سبک و نیمه سنگین به خیابانها آمده اند.

نظرات