فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند

اهمیت موضوع:
, فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
, فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-ukrain-airplane-crash/5241331.html

Loading...
نظرات