فیلم ایرانی در فستیوال کن مشتری جدید پیدا کرد

اهمیت موضوع:
, فیلم ایرانی در فستیوال کن مشتری جدید پیدا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم ایرانی در فستیوال کن مشتری جدید پیدا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم ایرانی در فستیوال کن مشتری جدید پیدا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم ایرانی در فستیوال کن مشتری جدید پیدا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم ایرانی در فستیوال کن مشتری جدید پیدا کرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cannes/4931447.html

نظرات