فیلم های زیبایی از رویارویی مردم آزاد ایران با دشمنان شادی – چهار شنبه سوری ۹۷

اهمیت موضوع:
, فیلم های زیبایی از رویارویی مردم آزاد ایران با دشمنان شادی – چهار شنبه سوری ۹۷, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم های زیبایی از رویارویی مردم آزاد ایران با دشمنان شادی – چهار شنبه سوری ۹۷, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم های زیبایی از رویارویی مردم آزاد ایران با دشمنان شادی – چهار شنبه سوری ۹۷, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم های زیبایی از رویارویی مردم آزاد ایران با دشمنان شادی – چهار شنبه سوری ۹۷, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, فیلم های زیبایی از رویارویی مردم آزاد ایران با دشمنان شادی – چهار شنبه سوری ۹۷, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...#ایرانیان در سرتاسر ایران ؛ مراسم آیین باستانی #چهارشنبه_سوری را با شکوه هر چه تمام تر برگزار کردند. این درحالی است که رژیم تمام تلاش خود را به کار بسته بود تا از برگزاری چنین مراسمی در جای جای ایران عزیز جلوگیری نماید. خبرگزاری یونیکا
[email protected]
Telegram:@Unikador News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://incompetech.com/

نظرات