ماجرای چسباندن دست قطع شده در جنگ صفين از قول يک آخوند…

اهمیت موضوع:
, ماجرای چسباندن دست قطع شده در جنگ صفين از قول يک آخوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماجرای چسباندن دست قطع شده در جنگ صفين از قول يک آخوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماجرای چسباندن دست قطع شده در جنگ صفين از قول يک آخوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماجرای چسباندن دست قطع شده در جنگ صفين از قول يک آخوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماجرای چسباندن دست قطع شده در جنگ صفين از قول يک آخوند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

تو جنگ صفین یکی اومد پیش حضرت که دستش قطع شده بود حضرت یه چیزی آرام زمزمه کرد و سپس دست را چسباند

نظرات