مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند

اهمیت موضوع:
, مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج تجمع اعتراضی برگزار کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

روز دوشنبه ۲۰ خرداد، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج، با سر دادن شعارهای از جمله «فقط تو کشور ما غارت ملی میشه» و «خیانت در امانت، هدیه به ملت ماست» در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران، تجمع کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4954817.html

نظرات