ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند

اهمیت موضوع:
, ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
, ماموران حکومت سعی دارند با فضای امنیتی مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شوند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/5243522.html

Loading...
نظرات