ماموران پلیس در نیشابور، جوانان و مردم معترض را کتک زدند

اهمیت موضوع:
, ماموران پلیس در نیشابور، جوانان و مردم معترض را کتک زدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران پلیس در نیشابور، جوانان و مردم معترض را کتک زدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران پلیس در نیشابور، جوانان و مردم معترض را کتک زدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران پلیس در نیشابور، جوانان و مردم معترض را کتک زدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموران پلیس در نیشابور، جوانان و مردم معترض را کتک زدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-high-price-gas/5169294.html

نظرات