ماموریت ضد داعش نیروی نظامی آلمان در عراق تمدید شد؛ گزارش فرهاد سلمانیان

اهمیت موضوع:
, ماموریت ضد داعش نیروی نظامی آلمان در عراق تمدید شد؛ گزارش فرهاد سلمانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموریت ضد داعش نیروی نظامی آلمان در عراق تمدید شد؛ گزارش فرهاد سلمانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموریت ضد داعش نیروی نظامی آلمان در عراق تمدید شد؛ گزارش فرهاد سلمانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموریت ضد داعش نیروی نظامی آلمان در عراق تمدید شد؛ گزارش فرهاد سلمانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ماموریت ضد داعش نیروی نظامی آلمان در عراق تمدید شد؛ گزارش فرهاد سلمانیان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-isis/5088640.html

نظرات