ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد

اهمیت موضوع:
, ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

‍‍ واکنش بکتاش آبتین( نویسنده) به حکم زندان خود،رضا خندان‌مهابادی و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگاه ایران: ما با سری پرشور، روحی آزاد و جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و به دادخواهی ادامه خواهیم داد.

#اعتراضات_سراسری
#چهل_سال_شکست
#نظام_رفتنی_است
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات