مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد: حمله به ایران بدون مجوز کنگره ممنوع است

اهمیت موضوع:
, مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد: حمله به ایران بدون مجوز کنگره ممنوع است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد: حمله به ایران بدون مجوز کنگره ممنوع است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد: حمله به ایران بدون مجوز کنگره ممنوع است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد: حمله به ایران بدون مجوز کنگره ممنوع است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد: حمله به ایران بدون مجوز کنگره ممنوع است, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

مجلس نمایندگان آمریکا به یک متمم لایجه بودجه دفاعی این کشور رای داد که اگر به تصویب نهایی برسد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند برای حمله به ایران از کنگره این کشور مجوز بگیرد. این قانون شامل وضعیتی که ایران به یکی از اهداف آمریکا حمله کرده باشد، نمی‌شود.

نظرات