مخالفت با برکسیت در بروکسل با لباس بوریس جانسون و هالک شگفت‌انگیز…

اهمیت موضوع:
, مخالفت با برکسیت در بروکسل با لباس بوریس جانسون و هالک شگفت‌انگیز…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مخالفت با برکسیت در بروکسل با لباس بوریس جانسون و هالک شگفت‌انگیز…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مخالفت با برکسیت در بروکسل با لباس بوریس جانسون و هالک شگفت‌انگیز…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مخالفت با برکسیت در بروکسل با لباس بوریس جانسون و هالک شگفت‌انگیز…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مخالفت با برکسیت در بروکسل با لباس بوریس جانسون و هالک شگفت‌انگیز…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

یکی از تظاهرکنندگان خودش را شبیه بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا کرده و دیگری با آرایش چهره «هالک شگفت‌انگیز» در مراسم حاضر شده بود.…

نظرات