مدفوعان حرم به جای عقب رفتن روسری ها، مراقب شورت زن بشار اسد باشند لطفا !

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این مدفوعان حرم کجایند که عصمت بشار اسد و زنش اینجوری به باد رفت!
 
به جای جلوکشیدن روسری ها، یه شورتی چیزی پای زن بشار اسد کنید بابا ….

 

نظرات