مردم امشب در محل خودسوزی سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران شمع روشن کردند.

اهمیت موضوع:
, مردم امشب در محل خودسوزی سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران شمع روشن کردند., آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم امشب در محل خودسوزی سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران شمع روشن کردند., آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم امشب در محل خودسوزی سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران شمع روشن کردند., آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم امشب در محل خودسوزی سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران شمع روشن کردند., آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم امشب در محل خودسوزی سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران شمع روشن کردند., آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

نظرات