مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا

اهمیت موضوع:
, مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسابقه پرسرعت‌ترین خودروهای خورشیدی جهان در استرالیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

خودروهای خورشیدی باید مسافتی معادل ۳ هزار کیلومتر را از شهر داروین در شمال تا آدلاید در جنوب در مدت کمتر از ۵۰ ساعت طی کنند.…

نظرات