مسابقه گورکنی در مجارستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شغل گورکنی در مجارستان متقاضی چندانی ندارد و برگزارکنندگان این رویداد عجیب هدف خود از این کار را تشویق جوانان به این شغل خوانده‌اند.…

Loading...
نظرات