مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه

اهمیت موضوع:
, مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
, مسعود بهنود عامل قتل و اعدام مدیران رادیو و تلویزیون زمان شاه, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

آیا می دانید که محمود جعفریان و پرویز نیکخواه از مدیران دفتر مرکزی خبر رادیو و تلویزیون قبل از انقلاب، با شکایت مسعود بهنود حرامزاده اعدام و تیرباران شدند ؟

Loading...
نظرات