Loading...

مظنون حمله مرگبار نیوزیلند تفهیم اتهام شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

اولین مرحله از محاکمه مرد جوانی در نیوزیلند شروع شده که دیروز با به رگبار بستن دهها نمازگزار در شهر کرایست‌چرچ دنیا را تکان داد. او اولین حضورش در دادگاه را هم به فرصتی تبدیل کرد برای به رخ کشیدن افکار افراط گرایانه اش، با نشان دادن دستش به شکل نماد گروههایی که به برتری سفیدپوستان اعتقاد دارند. حمام خونی که او در دو مسجد به پا کرد، واکنشها و سئوالهای زیادی را در شرق و غرب عالم مطرح کرده است. از آمریکا گرفته تا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.

در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می شود.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply