معترضان به سفر اروپایی ظریف، در پاریس تجمع کردند

اهمیت موضوع:
, معترضان به سفر اروپایی ظریف، در پاریس تجمع کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان به سفر اروپایی ظریف، در پاریس تجمع کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان به سفر اروپایی ظریف، در پاریس تجمع کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان به سفر اروپایی ظریف، در پاریس تجمع کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان به سفر اروپایی ظریف، در پاریس تجمع کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/5054600.html

نظرات