معرفی برنامه دیدبان شهروند – هوک: مقامات ایران ۶۰۰ سد ساختند تا جیب‌شان را پر کنند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/citizen-watch-short-video/5298584.html

Loading...
نظرات