مقام ارشد سازمان ملل: بمباران زنان و کودکان در سرمای شدید بی‌رحمی محض است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-yemen/5293588.html

Loading...
نظرات