مقام ارشد سعودی: ریاض می‌خواهد به هر قیمتی از جنگ با ایران جلوگیری کند

اهمیت موضوع:
, مقام ارشد سعودی: ریاض  می‌خواهد به هر قیمتی از جنگ با ایران جلوگیری کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مقام ارشد سعودی: ریاض  می‌خواهد به هر قیمتی از جنگ با ایران جلوگیری کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مقام ارشد سعودی: ریاض  می‌خواهد به هر قیمتی از جنگ با ایران جلوگیری کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مقام ارشد سعودی: ریاض  می‌خواهد به هر قیمتی از جنگ با ایران جلوگیری کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مقام ارشد سعودی: ریاض  می‌خواهد به هر قیمتی از جنگ با ایران جلوگیری کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-iran/5093924.html

نظرات