ممکن است ندانید اما به کرونای آلوده باشید!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شیوع ویروس کرونا که به سرعت به یک همه‌گیری جهانی بدل شد، پرسش‌های زیادی را در ذهن بسیاری از شهروندان کشورهای مختلف برانگیخته است. از جمله اینکه نشانه‌های آلودگی به ویروس کرونای جدید چیست؟ چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا هستند و چطور احتمال دارد بی آنکه بدانیم ناقل این ویروس باشیم؟
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30544011.html

نظرات