ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس؛ اظهارات هشدارآمیز حسن روحانی

اهمیت موضوع:
, ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس؛ اظهارات هشدارآمیز حسن روحانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس؛ اظهارات هشدارآمیز حسن روحانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس؛ اظهارات هشدارآمیز حسن روحانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس؛ اظهارات هشدارآمیز حسن روحانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس؛ اظهارات هشدارآمیز حسن روحانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

ناو “اچ ام اس مونت رز” برای همراهی یک تانکر بریتانیایی هنگام عبور از تنگه هرمز به خلیج فارس رفته است. سخنگوی نیروی دریایی بریتانیا این اقدام را گامی ‌احتیاطی برای حراست از آزادی کشتیرانی در‌منطقه دانسته. همزمان حسن روحانی در سخنانی هشدارآمیز گفته “به انگلیسی‌ها گوشزد می‌کنم که شما آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد”.

نظرات