نجات یک بیمار ۹۳ ساله از کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spain/5359180.html

نظرات