نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر

اهمیت موضوع:
, نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, نشانه رفتن شعارها علیه شخص رهبر؛ شاخص مهم اعتراضات اخیر, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل گسترش اعتراضات اخیر در شهرهای ایران به رادیو فردا می‌گوید.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30375917.html

Loading...
نظرات