نظرات بینندگان «روی خط» درباره افسردگی در ایران: مردم چون از آینده ناامیدند٬ افسرده شده اند

اهمیت موضوع:
, نظرات بینندگان «روی خط» درباره افسردگی در ایران: مردم چون از آینده ناامیدند٬ افسرده شده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نظرات بینندگان «روی خط» درباره افسردگی در ایران: مردم چون از آینده ناامیدند٬ افسرده شده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نظرات بینندگان «روی خط» درباره افسردگی در ایران: مردم چون از آینده ناامیدند٬ افسرده شده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نظرات بینندگان «روی خط» درباره افسردگی در ایران: مردم چون از آینده ناامیدند٬ افسرده شده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نظرات بینندگان «روی خط» درباره افسردگی در ایران: مردم چون از آینده ناامیدند٬ افسرده شده اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4922872.html

نظرات