نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند

اهمیت موضوع:
, نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

۱۱ آذر ۱۳۹۸

نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کردند

به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان دوشنبه ۲ دسامبر/ ۱۱ آذر رسما از الهام علی‌اوف، رئیس جمهوری درخواست کردند با انحلال پارلمان، زمینه را برای انتخابات بعدی پارلمانی فراهم کند. قرار بود انتخابات بعدی تا قبل از نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شود. قانون اساسی اما به رئیس جمهوری این اختیار را داده که پارلمان را منحل و انتخابات پارلمانی را زودتر از موعد برگزار کند.

نظرات
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

اتصال شما به اینترنت قطع است