نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب

اهمیت موضوع:
, نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

رفتار زشت این روحانی آینه اخلاق و سطح فکر اکثر ملایان است.
بحث در مترو در مورد وضعیت کشور بالا گرفت روحانی هی می‌گفت صلوات بفرستید و تمام کنید. وقتی با مخالفت مواجه شد و‌کسی صلوات نفرستاد به فحاشی رو آورد. اخیرا صدیقی امام جمعه تهران گفته:
مردم روحانیت را مثل جان در آغوش می‌گیرند و مثل نگین دُورشان را دارند. اینم سندش در مترو.

نظرات