نوای سیتار مسحورکنندهٔ آنوشکا شانکار در همنوازی با ارکستر لیون…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

«می‌توانید نغمه‌های خاص کشمیر، راجستان یا دیگر مناطق هند را در آن بشنوید و همزمان کلی هم بداهه‌نوازی سیتار دارد.»…
لب بیشتر : https://farsi.euronews.com/2020/02/13/anoushka-shankar-mesmerising-sitar-in-lyon

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1

Loading...
نظرات