نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان

اهمیت موضوع:
, نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

بیماری فلج اطفال در بسیاری از مناطق جهان از بین رفته است. اما در پاکستان تعداد افراد مبتلا در حال افزایش است. امسال بیش از ۲۰ مورد گزارش شده. بی اعتمادی به طرح واکسیناسیون از علل این افزایش است. در سال های گذشته عده زیادی از مجریان طرح واکسیناسیون کشته شده اند.

شومیلا جعفری گزارش می‌دهد.

نظرات