Loading...

نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بیماری فلج اطفال در بسیاری از مناطق جهان از بین رفته است. اما در پاکستان تعداد افراد مبتلا در حال افزایش است. امسال بیش از ۲۰ مورد گزارش شده. بی اعتمادی به طرح واکسیناسیون از علل این افزایش است. در سال های گذشته عده زیادی از مجریان طرح واکسیناسیون کشته شده اند.

شومیلا جعفری گزارش می‌دهد.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply