هاشم خواستار نماینده معلمان :چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم

اهمیت موضوع:
, هاشم خواستار نماینده معلمان :چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هاشم خواستار نماینده معلمان :چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هاشم خواستار نماینده معلمان :چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هاشم خواستار نماینده معلمان :چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هاشم خواستار نماینده معلمان :چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

چرا خواهان استعفای خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی هستیم؟

جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر از صفحه تاریخ محو شود…
ایران – مشهد سیدهاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ی ایران

تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات