هزاران نفر در تظاهرات حراست از هنگ کنگ به خیابان ها آمدند

اهمیت موضوع:
, هزاران نفر در تظاهرات حراست از هنگ کنگ به خیابان ها آمدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران نفر در تظاهرات حراست از هنگ کنگ به خیابان ها آمدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران نفر در تظاهرات حراست از هنگ کنگ به خیابان ها آمدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران نفر در تظاهرات حراست از هنگ کنگ به خیابان ها آمدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران نفر در تظاهرات حراست از هنگ کنگ به خیابان ها آمدند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5008664.html

نظرات