هفتاد درصد شهر ونیز زیر آب قرار دارد؛ ارتفاع آب ۱۵۴ سانتی متر بالا آمد

اهمیت موضوع:
, هفتاد درصد شهر ونیز زیر آب قرار دارد؛ ارتفاع آب ۱۵۴ سانتی متر بالا آمد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هفتاد درصد شهر ونیز زیر آب قرار دارد؛ ارتفاع آب ۱۵۴ سانتی متر بالا آمد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هفتاد درصد شهر ونیز زیر آب قرار دارد؛ ارتفاع آب ۱۵۴ سانتی متر بالا آمد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هفتاد درصد شهر ونیز زیر آب قرار دارد؛ ارتفاع آب ۱۵۴ سانتی متر بالا آمد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هفتاد درصد شهر ونیز زیر آب قرار دارد؛ ارتفاع آب ۱۵۴ سانتی متر بالا آمد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

در ایتالیا، شهر ونیز بار دیگر نیز، در روز جمعه شاهد بالا آمدن سطح آب بود. روز جمعه میدان سنت مارک به زیر آب رفت و به روی گردشگران بسته شد و فروشگاه ها و هتل ها دوباره دچار آبگرفتگی شدند. ونیز در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. به گزارش رویترز، روز جمعه ارتفاع سطح آب به ۱۵۴ سانتی متر رسید که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. اما، با این ارتفاع نیز ۷۰ درصد شهر همچنان زیر آب قرار دارد. شهردار ونیز از دولتمردان خواسته است توجه بیشتری به تغییرات اقلیمی کنند.

نظرات