هنگام وقوع سیل چگونه مغز ما اشتباه می‌کند

اهمیت موضوع:
, هنگام وقوع سیل چگونه مغز ما اشتباه می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هنگام وقوع سیل چگونه مغز ما اشتباه می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هنگام وقوع سیل چگونه مغز ما اشتباه می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هنگام وقوع سیل چگونه مغز ما اشتباه می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هنگام وقوع سیل چگونه مغز ما اشتباه می‌کند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

هنگام وقوع سیل، تنها ۳۰ سانتی‌متر آب می‌تواند خودرو را تکان دهد و ۶۰ سانتیمتر خودرو را چپ می‌کند.

ببینید هنگام وقوع سیل، مغز چطور انسان را در ارزیابی خطر گمراه می‌کند که ممکن است تصمیم اشتباهی بگیرد که به قیمت جانش تمام شود.

نظرات