هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد

اهمیت موضوع:
, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

, هویت یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر مردمی در فردیس کرج احراز شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزآشور کالتا، شهروند آشوری ساکن فردیس کرج، در اعتراضات اخیر مردمی ایران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده است.
Loading...
نظرات