هیزی در اسلام

اهمیت موضوع:
, هیزی در اسلام, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هیزی در اسلام, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هیزی در اسلام, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هیزی در اسلام, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هیزی در اسلام, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...
اسلام کثیف حجابی را که باید بر چشم مردان باشد را به زور به تن زنان کرده تا برای آنها مصونیت بیاورد، 
اما چون در این دین و آیین کثیف، اخلاقیات هیچ جایی ندارد، 
چشمان هیز مومن همیشه در پی شکار تکه ای از بدن زنان است 

 

 

نظرات