واسه خودشون جشن گرفتن دریغ ازیه ذره انسانیت

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

واسه خودشون جشن گرفتن دریغ ازیه ذره انسانیت

#ارسالی
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات