واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم

اهمیت موضوع:
, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (2 رای)
, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

علی کریمی در واکنش به مرگ دختر آبی، خواهان تحریم رفتن به استادیوم ها بدون حضور زنان شد.
او در اینستاگرام خود نوشت:
زنان سرزمین ما، خیلی وقتها، خیلی مردن. تا اطلاع ثانوی استادیوم تحریم
, واکنش علی کریمی به مرگ دختر آبی: استادیوم تحریم, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز

Loading...
نظرات