واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت

اهمیت موضوع:
, واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...
در پی به راه افتادن جنبش آخوند کشی در ایران و خبر امروز در مورد آتش زدن خوردوی آخوندی در جیرفت، مردم نظرات جالبی را در پی این خبر اظهار نمودند که از آن جمله هستند:


آخوند در ایران نباید امنیت داشته باشد
خانه هایشان را نیمه شب با زن و بچه باید آتش زد ، با پرت کردن شیشه های بنزین ککتل ملوتوف از پشت بام یا دیوار حیاط به داخل خانه هایشان … , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز💣 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز🎆 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز🌒 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز🔥 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز💥 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز🔥ای کاش همین آخوند گند و کثیف را نیز با ماشینش آتش میزد اجرو ثواب این جوانان دوبرابر میشد.ای کاش جوان های شهرهای دیگه هم این شهامت داشته باشند و خانه و ماشین و خود اخوندا رو به آتیش بکشند تا آخوند کفن نشود ایران ایران نخواهد شدچرا با خودش اتش نزدند ، سه تا اخوند رو اتش بزنند بقيه فرار مي كنند به كربلا ، ذات اخوند رو هنوز نشناختيد كه چه قدر ترسو ، به خاطر ترس اش كه انقدر إعدام مي كنهدمشون گرم, دستشون درد نکنه,بزودی خانه هاشون را اتش می زنندمتاسفانه اون رژیم راهی جز برخورد به مثل خودشان نگذاشته برایمان…, واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز😀 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز😀 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز😀 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز😀 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز😀 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز😀 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز👍🏿 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز👍🏿 , واکنش مردم در مورد آتش زدن خودروی آخوندی در جیرفت, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز👍🏿
زنده باد زنده باد جوانان جيرفت !! 
اخوند كشي براه شد !!!!اي كاش خودش را اتيش ميزدنمثلکه داره انقلاب شروع میشودچه خوب دفعه بعد خونه وخودشنظرات