ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد

اهمیت موضوع:
, ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🔴 ورزشگاه آزادی، آب‌ها را هم قطع کرده‌اند تا مبادا حکومت را آب ببرد!

▪️وحشت جمهوری اسلامی حتی در قطع آب بر روی مردم نیز مشهود است!

نظرات