ورود آمریکا به ماجرای دعوای ‘نفت‌کش‌ها’ ایران و بریتانیا

اهمیت موضوع:
, ورود آمریکا به ماجرای دعوای ‘نفت‌کش‌ها’ ایران و بریتانیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورود آمریکا به ماجرای دعوای ‘نفت‌کش‌ها’ ایران و بریتانیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورود آمریکا به ماجرای دعوای ‘نفت‌کش‌ها’ ایران و بریتانیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورود آمریکا به ماجرای دعوای ‘نفت‌کش‌ها’ ایران و بریتانیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ورود آمریکا به ماجرای دعوای ‘نفت‌کش‌ها’ ایران و بریتانیا, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

با افزایش تنش‌ها میان ایران و بریتانیا، لندن گفته یک کشتی جنگی دیگر را به خلیج فارس اعزام می‌کند.

نظرات