وزیر خارجه بریتانیا خطاب به ایران: عمیقا فکر کنید و عزم آمریکا را دست کم نگیرید

اهمیت موضوع:
, وزیر خارجه بریتانیا خطاب به ایران: عمیقا فکر کنید و عزم آمریکا را دست کم نگیرید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر خارجه بریتانیا خطاب به ایران: عمیقا فکر کنید و عزم آمریکا را دست کم نگیرید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر خارجه بریتانیا خطاب به ایران: عمیقا فکر کنید و عزم آمریکا را دست کم نگیرید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر خارجه بریتانیا خطاب به ایران: عمیقا فکر کنید و عزم آمریکا را دست کم نگیرید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وزیر خارجه بریتانیا خطاب به ایران: عمیقا فکر کنید و عزم آمریکا را دست کم نگیرید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

جرمی هانت،‌ وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت خطاب به مقامات ایران گفت: آمریکا به دنبال درگیری نیست، اما اگر منافع آمریکا مورد حمله قرار گیرد، آن‌ها تلافی خواهند کرد.

نظرات